Licznik odwiedzin

779959
Dziś
258

Do pobrania

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Ankieta zwrotna dla klienta

Zlecenie na badanie środka spożywczego

Zlecenie badania wody (uwaga druk dwustronny)

Zlecenie na badanie środowiska pracy

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wykreślenie z rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o potwierdzenie ważności decyzji PIS wymaganej dla wydania koncesji przez UM

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP

Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP

Ustawa o zmianie ustawy Prawo Wodne

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG (przeciw gruźlicy)

Analiza gospodarki szczepionkami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw pneumokokom u dzieci z grup ryzyka

Dzieci z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami odporności - dwie dawki

Sprawozdanie z liczby kart uodpornienia

Sprawozdanie ze zużycia szczepionek

Pisma Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie realizacji obowiązkowych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym u dzieci z grup ryzyka.

Pismo 1 Pismo 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o wydanie oceny jakości wody

Upoważnienie do odbioru preparatów szczepionkowych

Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki oraz zasady właściwego przechowywania i transportu preparatów szczepionkowych

Stan magazynowy praparatów szczepionkowych

Upoważnienie do odbioru wyników badań

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)


Zalecenia dla producentów owoców i warzyw

5 kroków do bezpieczniejszej żywności 

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017