Licznik odwiedzin

697429
Dziś
580

Do pobrania

Karta zgłoszenia pracodawcy

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Oświadczenie - ekshumacja zwłok

Ankieta zwrotna dla klienta

Zlecenie na badanie środka spożywczego

Zlecenie badania wody (uwaga druk dwustronny)

Zlecenie na badanie środowiska pracy

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wykreślenie z rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o potwierdzenie ważności decyzji PIS wymaganej dla wydania koncesji przez UM

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP

Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP

Ustawa o zmianie ustawy Prawo Wodne

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG (przeciw gruźlicy)

Analiza gospodarki szczepionkami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw pneumokokom u dzieci z grup ryzyka

Dzieci z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami odporności - dwie dawki

Sprawozdanie z liczby kart uodpornienia

Sprawozdanie ze zużycia szczepionek

Pisma Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie realizacji obowiązkowych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym u dzieci z grup ryzyka.

Pismo 1 Pismo 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Szczepień Ochronnych na 2014 rok

Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok

Raport ospa pneumo POZ-ty

Analiza półroczna ze szczepień ochronnych

Wniosek o wydanie oceny jakości wody

Upoważnienie do odbioru preparatów szczepionkowych

Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki oraz zasady właściwego przechowywania i transportu preparatów szczepionkowych

MZ – 54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2013 - Plik 1  Plik 2

MZ – 54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2014

Stan magazynowy praparatów szczepionkowych

Upoważnienie do odbioru wyników badań

MZ 55 na 2015 rok 

Zapotrzebowanie roczne na szczepionki na 2015 r. Plik1  Plik2  Plik3  Plik4 

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)


Analiza wykonania szczepień ochronnych w I półroczu 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim.

Zalecenia dla producentów owoców i warzyw

5 kroków do bezpieczniejszej żywności 

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016

MZ 54 2016 r.