Znajdź właściwe rozwiązanie - program edukacji antytytoniowej

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych  klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Cel główny programu :

  • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe programu:

  • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
  • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Adresaci Programu:

  • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów

Realizatorzy Programu:

  • Nauczyciele
  • Inni przedstawiciele środowiska szkolnego np. pielęgniarki środowiska szkolnego
  • Przeszkoleni liderzy młodzieżowi

Czas trwania Programu:

Lata  2010 – 2013 i nadal 

Struktura Programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

 

Do pobrania – Poradnik dla nauczycielaokładka

IV edycja Programu – rok szkolny 2013/2014 

1. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 (Gimnazjum nr 5) we Włocławku

2. Zespół Szkół nr 8 (Gimnazjum nr 8) we Włocławku

3. Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 12 ) we Włocławku

4. Zespół Szkół nr 11 (Gimnazjum nr 11) we Włocławku

5. Gimnazjum nr 14 we Włocławku

6. Gimnazjum „Cogito” we Włocławku

7. Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza (SP i Gimnazjum) we Włocławku

8. Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu (SP i Gimnazjum)

9. Zespół Szkół w Kłobi (SP i Gimnazjum)

10. Zespół Szkół w Grabkowie( SP w Grabkowie, Gimnazjum w Grabkowie i SP w Więsławicach)

11. Zespół Szkół w Lubrańcu (SP i Gimnazjum)

12. Zespół Szkół w Lubaniu (SP i Gimnazjum)

13. Zespół Szkół w Błennie (Gimnazjum i SP w Szczkowie)

14. Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku

W dniu 14.11.2013 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów Programu profilaktyki tytoniowej ph. ”Znajdź właściwe rozwiązanie”. Pan dr Eugeniusz Suwiński – wykładowca z Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku przybliżył zjawisko biernego palenia wśród dzieci i młodzieży w wykładzie pt.” Bierne palenie a bezpieczeństwo dziecka”. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób.

 

VI edycja Programu Profilaktyki Tytoniowej pod hasłem: "Znajdź właściwe rozwiązanie" - rok szkolny 2016/2017.

Do pobrania -  formularz sprawozdawczy dla koordynatora szkolnego programu Znajdź właściwe rozwiązanie - rok szkolny 2016/2017

Ankieta dla ucznia do programu Znajdź właściwe rozwiązanie