Nie pal przy mnie proszę - program edukacji antytytoniowej

"Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Założenia ogólne programu

¨      program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

¨      stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

¨      Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

¨      Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

¨      W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

¨      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

¨      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

¨      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

¨      Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

¨      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

¨      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Do pobrania: poradnik  dla nauczycielaokładka Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu

 

IV edycja programu – rok szkolny 2013/2014

Do realizacji IV edycji programu w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 28 szkół podstawowych z miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w ramach programu edukacji antytytoniowej, ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem:   „Nie pal przy mnie proszę”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych biorących udział w programie. Jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy poprzez kreatywność plastyczną.

Zapraszam do udziału w konkursie.

W załączeniu do pobrania:      regulamin konkursu

 zgoda przedstawiciela dziecka na udział w konkursie

W dniu 14.11. 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów i realizatorów Programu „Nie pal przy mnie proszę”, którzy po raz pierwszy realizują program. Podczas spotkania omówiono założenia teoretyczne i organizacyjne programu. Pan dr Eugeniusz Suwiński z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przedstawił wykład na temat „Bierne palenia a bezpieczeństwo dziecka”. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

 III edycja programu – rok szkolny 2012/2013

Program realizowany był w 28 szkołach podstawowych na terenie miasta Włocławka
i powiatu włocławskiego, 20 szkół kontynuowało program, 8 szkół przystąpiło do programu po raz pierwszy.

II edycja programu – rok szkolny 2011/2012

Program realizowany był w 21 szkołach podstawowych na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

2 szkoły kontynuowały program, 19 szkół przystąpiło do\ programu po raz pierwszy.

 

Dla szkół realizujących program Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ogłosił konkurs plastyczny ph. „Nie pal przy mnie proszę”

 

Podsumowanie konkursu plastycznego : Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkół  podstawowych, które realizowały program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i miał na celu zwrócenie uwagi na problem biernego palenia.

W konkursie wzięło udział  9 szkół z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego realizujących program . Dostarczono 34 prace plastyczne, które Komisja Konkursowa w składzie 4 osobowym, oceniła w dniu 11.05.2012 r.

 

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu, przekaz merytoryczny (zgodność z tematem i jasność przekazu) oraz estetykę prac postanowiono  przyznać 6 równorzędnych nagród.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji pod hasłem „Postaw na zdrowie” w dniu 22.05.2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku

Nagrodzeni uczniowie:

- Nicola Gałkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku

- Ewa Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku

- Aleksandra Marszałkowska -Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku

- Kamil Morzycki - Szkoła Podstawowa w Siczkowie

- Wiktor Szczepaniak - Szkoła Podstawowa w Kaliskach

- Marta Wichrowska - Szkoła Podstawowa w Lubrańcu

Nagrodzone prace:

  

                               Ewa Kwiatkowska                                                  Wiktor Szczepaniak

                       Klasa III SP nr 12 we Włocławku                                   Klasa III SP w Kaliskach

  

                      Aleksandra Marszałkowska                                              Nicola Gałkiewicz

                 Klasa Ib SP nr 7 we Włocławku                                    Klasa Ic SP nr 3 we Włocławku

  

                         Kamil Morzycki                                                               Marta Wichrowska

                   Klasa III SP w Szczkowie                                                   Klasa III SP w Lubrańcu

W dniu 29.11.2011 roku w PSSE we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu  w trakcie którego zapoznano uczestników z  założeniami  teoretycznymi i organizacyjnymi edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół  podstawowych w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę.”

 

 I edycja  programu – rok szkolny 2010/2011

Szkoły z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego, które realizowały program:

1. Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 7

2. Szkoła Podstawowa w Fabiankach

W ramach programu w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie szkół realizujących program brali udział w  wojewódzkim konkursie plastycznym  pod hasłem: „Nie pal przy mnie proszę”

Na etapie powiatowym Komisja Konkursowa  w składzie 3 osobowym,  oceniła prace nadesłane w ramach  konkursu. Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu,  przekaz merytoryczny (zgodność z tematem i jasność przekazu)  oraz  estetykę prac  postanowiono  przyznać następujące nagrody:

I miejsce   – Jakub Ciećwierz -(klasa II) – Szkoła Podstawowa w Fabiankach

II miejsce  – Natalia Słomczewska -(klasa III b) – Szkoła Podstawowa nr 7 we   Włocławku

III miejsce – Oliwia Politowicz- (klasa II) - Szkoła Podstawowa w Fabiankach

 

Wyróżnienia:

- Nikola Tatarewicz – (klasa II) -  Szkoła Podstawowa w Fabiankach

- Krystian Kilanowski – (klasa II) - Szkoła Podstawowa w Fabiankach

 

I miejsce - Jakub Ciećwierz -(klasa II) – Szkoła Podstawowa w Fabiankach

II miejsce – Natalia Słomczewska -(klasa III b) – Szkoła Podstawowa nr 7 we  Włocławku

III miejsce – Oliwia Politowicz- (klasa II) - Szkoła Podstawowa w Fabiankach

Wyróżnienia:

- Nikola Tatarewicz – (klasa II) - Szkoła Podstawowa w Fabiankach

- Krystian Kilanowski – (klasa II) - Szkoła Podstawowa w Fabiankach