Konkurs „Szkoła wolna od używek” Rozstrzygnięcie etapu powiatowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że rozstrzygnięto etap powiatowy ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny  pt. „Szkoła wolna od używek”. Celem konkursu jest aktywna promocja  i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Na konkurs  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  we Włocławku wpłynęły 3 prace konkursowe (filmy) z 3 szkół ponadgimnazjalnych  tj. z Zespołu Szkół w Lubrańcu, III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej  we Włocławku.

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu, do etapu wojewódzkiego komisja konkursowa etapu powiatowego zakwalifikowała film nadesłany przez Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

Szkołom, które nadesłały prace konkursowe dziękujemy za zaangażowanie i twórczą pracę na rzecz profilaktyki  uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Autorom pracy konkursowej, uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, składamy gratulacje i życzymy powodzenia w konkursie na etapie wojewódzkim.

 Film Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku

 

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu „Szkoła wolna od używek” w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku - 14.05.2019 r.