Akredytacja

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 600

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 19 Data wydania: 3 marca 2020 r.

ZAKRES AKREDYTACJI >>> AB 600