Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku

Magdalena Fejdowska

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku

Zofia Ziółkowska

 

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Zofia Ziółkowska

 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

Jolanta Krępeć

p.o. Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Jolanta Krępeć

 

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Ewa Karbowska

 

Główny Księgowy

Violetta Czapowska

 

Kierownik Sekcji Administracyjnej

Sławomir Lewandowski