Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antytytoniowej

„Czyste Powietrze Wokół Nas” Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej


Adresaci:

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.

 

Do pobrania: poradnik   Kwestionariusz ankiety dla przedszkolnego koordynatora programu Piosenka o Dinku, plakat

Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2008/2009. Do I edycji zgłosiło się 6 przedszkoli z miasta Włocławka. Od tego czasu do programu przystępowały kolejne placówki (przedszkola i szkoły podstawowe). Łącznie przez okres ośmiu edycji edukacją antytytoniową objęto ok.9600 dzieci i ok. 4100 rodziców.

X edycja programu

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizacje X edycji programu. W dniu 14.11.2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 będą realizować w swoich placówkach program „Czyste powietrze wokół nas”.

 

IX edycja programu

W roku szkolnym 2016/2017 program realizowało 41 placówek (15 przedszkoli i 26 szkół podstawowych) w mieście i powiecie włocławskim. Elementem wzmacniającym działalność edukacyjną był konkurs pod hasłem „Dinek walczy z dymem”. W konkursie wzięło udział 12 placówek (4 przedszkola i 8 szkół podstawowych) z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. Dostarczono 77 prac plastycznych, które komisja konkursowa w składzie 4 osobowym, oceniła w dniu 30.05.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się w dniu 21.06.2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku przy ulicy Targowej 3.

VIII edycja

W roku szkolnym 2015/2016 program realizowało 17 przedszkoli i 21 szkół podstawowych z miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

VII edycja

W roku szkolnym 2014/2015 realizowaliśmy VII edycję programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” do której przystąpiło 19 przedszkoli i 24 szkoły podstawowe.


Konkurs ogłosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. Adresowany był do dzieci 5 i 6 letnich (wspieranych przez rodziców, dziadków, rodzeństwo itp. ) z przedszkoli i szkół  podstawowych, które realizują program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W konkursie wzięło udział 17 placówek (6 przedszkoli i 11 szkół podstawowych) z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. Dostarczono 110 prac plastycznych, które Komisja Konkursowa w składzie 4 osobowym, oceniła w dniu 18.05.2015 r.

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu, w tym przekaz merytoryczny oraz estetykę prac postanowiono wyłonić 9 laureatów, którymi są:

- Natalia Lipińska – Przedszkole Akademickie  przy PWSZ we Włocławku,

- Joanna Bunio –  Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku,

- Michalina Ostrowska -  Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku,

- Adrianna Nowak – Zespół Szkół w Boniewie,

- Jan Jakóbowski – Zespół Szkół w Grabkowie, Oddział Przedszkolny w Więsławicach

- Mateusz Spychalski – Szkoła Podstawowa w Kaliskach=

- Aleksander Koszewski – Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku

- Zuzia Butrykowska- Przedszkole Publiczne nr  32 we Włocławku

- Nicola Gaweł – Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs.

W dniu 19.06.2015 r. w Przedszkolu  Publicznym Nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku wręczone zostały nagrody laureatom konkursu. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków. 

Nagrodzone prace:

Natalia Lipińska z mamą 
Przedszkole Akademickie przy PWSZ we Włocławku

Joanna Bunio z mamą, tatą, siostrą
Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku

 

Michalina Ostrowska z mamą 
Przedszkole Publiczne nr 36 Włocławek

 

Adrianna Nowak z mamą
Zespół Szkół w Boniewie

 

Jan Jakóbowski z mamą 
Zespół Szkół w Grabkowie
Oddz.Przedszkolny w Więsławicach

 

Mateusz Spychalski z mamą i tatą
Szkoła Podstawowa w Kaliskach

 

Aleksander Koszewski z mamą 
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku

 

Zuzia Butrykowska z bratem
Przedszkole Publiczne nr 32 we Włocławku

 

Nicola Gaweł z siostrą i mamą

Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku

 

W dniu 30.10.2014 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy będą realizować program w swoich placówkach.

 

VI edycja programu – rok szkolny 2013/2014

Do realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 46 placówek (21 przedszkoli i 25 szkół podstawowych) z miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. 

W dniu 14.11. 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku odbyło się szkolenie dla przedszkolnych/szkolnych koordynatorów i realizatorów Programu „Czyste powietrze wokół nas”, którzy po raz pierwszy realizują program w roku szkolnym 2013/2014. Podczas spotkania omówiono założenia teoretyczne i organizacyjne programu, uczestnicy wysłuchali wykładu p.dr Eugeniusza Suwińskiego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku nt. „Bierne palenie a poczucie bezpieczeństwa dziecka”. W szkoleniu wzięło udział  21 osób.

 

V edycja programu – rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 - program realizowały 43 placówki: 21 przedszkoli i 22 szkoły podstawowe z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego, 38 placówek kontynuowało  program, 5 placówek realizowało program po raz pierwszy.

Elementem wzmacniającym program był konkurs plastyczny ph. „Nowe szaty Dinusia” 

IV edycja programu – rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 - program realizowało 18 przedszkoli i 24 szkoły podstawowe z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. 36 placówek kontynuowało realizację programu, 6 placówek realizowało program po raz pierwszy.

III edycja programu - rok szkolny 2010/2011 - program realizowało 17 przedszkoli i 24 szkoły podstawowe z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

 

Uczniowie SP nr 12 we Włocławku realizującej program „Czyste Powietrze wokół nas” podczas imprezy z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu

W roku szkolnym 2009/2010 program realizowało 13 przedszkoli z terenu miasta Włocławka

Podsumowanie I edycji programu w Przedszkolu nr 19 ul. Urocza we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 8  ul. Targowa we Włocławku – podsumowanie konkursu plastycznego „Nowe szaty Danusia”

W roku szkolnym 2008/2009 program realizowało 6 przedszkoli z miasta Włocławka