Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

 

Włocławek, 2017-09-01

 Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont pokojów nr 10, 22 i 41 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku,
  b) remont pokojów nr 3, 10 i 19 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zlecenia określa załącznik nr 1
  do umowy, z którym można zapoznać się na stronie internetowej PSSE Włocławek (www.pssewloclawek.pl) lub w Sekcji Administracyjnej, ul. Kilińskiego 16.
 3. Zlecenie zostanie wykonane z materiałów zakupionych przez Zleceniobiorcę..
 4. Kolory farb należy uzgodnić ze Zleceniodawcą przed zakupem i malowaniem.
 5. W ramach przedstawionej oferty prosimy o podanie ceny brutto w złotych za każdy pomieszczenie/pokój oddzielnie.
 6. Zleceniodawca informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty
  w rozumieniu art. 66 KC, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 7. Zleceniodawca prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 15 września 2017 roku, do godz. 12:00, w formie pisemnej, na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek lub za pośrednictwem faksu: 54-411-68-40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 8. W razie potrzeby proszę o kontakt z panem Sławomirem Lewandowskim,
  tel. 54-411-68-33 w godzinach 09:00 do 14:00.

  Załączniki
  1. Zakres prac
  2. Wzór umowy zlecenie
  3. Formularz ofertowy