Przetargi poniżej 30 000 euro

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania 
ofert

Dodatkowe
informacje

Dokumentacja
przetargowa

Pytania Protesty Wynik
Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021. 25.09.2020 09.10.2020  

Formularz ofertowy

Wzór umowy
    Wynik
Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych. 28.05.2020

15.06.2020

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

    Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1. 

2. Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

27.04.2020 11.05.2020  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

    Wynik

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych. Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 12.02.2020  25.02.2020

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

    Wynik

 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

 

01.04.2020 15.04.2020  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik

 

Klauzula informacyjna w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.