Laboratorium Badania Wody i Żywności

   
   

87-800 Włocławek ul. Płocka 45

e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Ewelina Sobotka

          

 

 

Zakres wykonywanych badań wody:

 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

 

Badania fizykochemiczne

Barwa*,  mętność*,  zapach, smak, pH*, przewodność*, twardość, indeks nadmanganianowy*, amonowy jon*, azotyny*, azotany*, żelazo*, mangan*

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

 

Badania  mikrobiologiczne

Ogólna liczba mikroorganizmów w  22±2°C po 72 h*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h*,bakterie grupy coli*, Escherichia  coli*, Enterokoki*,  Pseudomonas aeruginosa*

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - woda ciepła

 

Badania  mikrobiologiczne

Legionella*

Woda  w basenach kąpielowych

 

Badania fizykochemiczne

Mętność*,  pH*, indeks nadmanganianowy*, azotyny*, azotany*, żelazo*, mangan*, chlor wolny*, chlor ogólny*, chlor związany*, potencjał redox*

Woda  w basenach kąpielowych

 

Badania  mikrobiologiczne

ogólna liczba  mikroorganizmów  w 36±2°C po 48 h*,

bakterie grupy coli*, Escherichia  coli*, gronkowce koagulazo-dodatnie*, Pseudomonas aeruginosa*, Legionella*

Woda powierzchniowa

 

Badania  mikrobiologiczne

Escherichia coli*,  Enterokoki*, 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Badania fizykochemiczne

Badania  mikrobiologiczne

Pobieranie próbek do badań  fizykochemicznych i mikrobiologicznych

 

* Badania akredytowane

Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium.

 

Wykaz  Badań Laboratoryjnych  Wody:

 

Lp.

Rodzaj badania

 

ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA WODY

1.               

Barwa wg  PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1: 2015-06 pkt 7 *

2.               

Mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *

3.               

Zapach  wg  PB-19/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.

4.               

Smak   wg  PB-19/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.

5.               

pH wg  PN-EN ISO 10523: 2012 *

6.               

Przewodność wg PN-EN 27888:1999 *

7.               

Twardość  wg  PN-ISO 6059:1999

8.               

Indeks nadmanganianowy  wg  PN-EN ISO 8467: 2001 *

9.               

Amonowy jon  wg  PN-ISO 7150-1: 2002 *

10.           

Azotyny  wg  PN-EN 26777:1999 *

11.           

Azotany  wg  PN-82/C-04576.08 *

12.           

Żelazo  wg PN-ISO 6332: 2001 +Ap1:2016-06 *

13.           

Mangan  wg PN-92/C-04590.03 *

14.           

Chlor wolny, ogólny i związany (z obliczeń)  wg PB-23/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 30.05.2016 r. *

15.           

Potencjał redox wg PB-22/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 30.05.2016 r. *

16.           

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wg PN-ISO 5667-5: 2003* i IR-23/L.WŻ wydanie 1 z dnia 24.06.2011

 

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY

17.           

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h wg PN–EN ISO 6222: 2004* 

18.           

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h wg PN–EN ISO 6222: 2004* 

19.           

Obecność i liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1: 2004 + A1:2017-04*

20.           

Obecność i liczba Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1:2017-04*

21.           

Obecność i liczba enterokoków wg PN-EN ISO 7899-2: 2004*

22.           

Obecność i liczba Pseudomonas auruginosa wg PN-EN ISO 16266: 2009 *

23.           

Obecność i liczba gronkowców koagulazo- dodatnich wg PB-11/L.WŻ wydanie 1 z dnia 12.05.2014 r. na podstawie metodyki PZH *

24.           

Obecność i liczba Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017-08 Matrix B; Procedura 7; Pożywka C-GVPC*

25.           

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007* i IR-23/L.WŻ wydanie 1 z dnia 24.06.2011

 

*  Badania akredytowane

 

Zakres wykonywanych badań żywności:

 

Środki spożywcze

 

 badania fizyko-chemiczne

kwas erukowy*

azot w przeliczeniu na białko*

tłuszcz*,  zawartość wody, kaloryczność,

popiół ogólny*, sucha pozostałość

zanieczyszczenia (mineralne, organiczne, ferromagnetyczne)

Środki spożywcze

 

 badania mikrobiologiczne

 

wykrywanie i/lub oznaczanie liczby:

Salmonella spp*, Staphylococcus aureus*, Listeria monocytogenes*,  Escherichia coli*, Bacillus cereus*,  bakterie z grupy coli*, ogólna liczba drobnoustrojów,  Enterobacteriaceae*, pleśnie

i drożdże

 

* Badania akredytowane

 

Wykaz  Badań Laboratoryjnych  Żywności:

 

Lp.

Rodzaj badania

 

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

1.               

Azot w przeliczeniu na białko wg  PB-08/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

2.               

Kwas erukowy – metoda chromatografii  gazowej  wg  PB-02/L.WŻ wydanie 2  z dnia 16.11.2012*

3.               

Makroskopowe badanie na obecność  szkła i  innych zanieczyszczeń mechanicznych wg PN – 74/A-74016

4.               

Popiół  ogólny  wg  PB-07/L.WŻ wydanie 1 z dnia 19.09.2011*

5.               

Tłuszcz metodą  Schmida – Bądzyńskiego – Ratzlaffa wg  PB-05/L.WŻ wydanie 1 z dnia 19.09.2011*

6.               

Woda (sucha pozostałość) – oznaczanie metodą  wagową wg PB-18/L.WŻ wydanie 1 z dnia 02.10.2014

 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

7.               

Ogólna liczba drobnoustrojów   wg  PN – EN  ISO 4833-1: 2013-12

8.               

Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli w temperaturze 370C wg  PB-03/L.WŻ wydanie 1 z dnia 19.09.2011*

9.               

Oznaczanie liczby bakterii Escherichia coli  wg  PB-03/L.WŻ wydanie 1 z dnia 19.09.2011*

10.           

Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus wg  PN – EN  ISO 6888-2: 2001 + A1:2004*

11.           

Oznaczanie pleśni i drożdży wg  PN – ISO 21527-1: 2009

12.           

Oznaczanie liczby Bacillus cereus wg PN – EN  ISO 7932: 2005*

13.           

Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN – EN ISO 6579-1:2017-04*

14.           

Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus  wg PN – EN ISO 6888-3: 2004 + AC: 2005*

15.           

Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes  wg  PN – EN ISO 11290-1: 2017-07*

16.           

Oznaczanie liczby  Listeria monocytogenes  wg  PN – EN ISO 11290-2: 2017-07

17.           

Oznaczanie liczby  Enterobacteriaceae w 370C wg  PN –  ISO 21528-2:2017-08*

 

* Badania akredytowane

Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium.