Zakres Działania

Zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włocławku określony jest szczegółowo w Regulaminie organizacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zatwierdzonym 28 grudnia 2012 r.

Do głównych zadań PSSE należy:

  • prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska.
  • wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań nadzorowych (badania fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne żywności, wody i powietrza, badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, badania bakteriologiczne materiału biologicznego).
  • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.
  • udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych pochodzących ze skażenia środowiska.


Sekcja Nadzoru Przeciwepidemiologicznego

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego